eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

Santa Margalida rebrà més d'un milió d'euros del nou fons estatal

independents | 26 Octubre, 2009 18:34

El Consell de Ministres del govern estatal va aprovar aquest divendres 23 el nou “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local” que destinarà 5.000 milions d'euros als ajuntaments.

Aquest fons ve a ser la continuació del fons d'inversió local, de fa un any, destinat als ajuntaments per que realitzassin qualsevol obra de la seva competència i que l'equip de govern de PP i CPU va decidir invertir en quatre projectes (centre cultural a Son Serra, asfaltat de carrers a la zona de “Cortijo Alto” i rehabilitació carrers Platja i Silenci, i, la part més important, l'adoquinat de l'entorn de la plaça de la Vila).

Encara no es coneix la lletra petita d'aquest nou fons, però sí que es coneixen les següents dades:

 • El mètode de repartiment serà també basat en la població, i per tant a Santa Margalida li pertocarien aproximadament 1.117.000 euros (casi 200 milions de pessetes)

 • D'aquests doblers, un 20% es podran destinar a pagar despesa corrent de l'Ajuntament destinada a finalitats d'atenció social i educatives.

Respecte el tipus de projectes que es podran finançar, no es tan obert com la passada convocatòria, on es podia finançar qualsevol obra de competència municipal, sinó que s'han establert tres línies, de les quals de moment només s'ha especificat el següent (vegeu aquí l'anunci del govern)

Tipos de proyectos

Los proyectos que se podrán financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se englobarán en las siguientes líneas:

 • Sostenibilidad económica: parques empresariales, científicos y tecnológicos; infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etcétera.

 • Sostenibilidad ambiental: ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible y refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.

 • Sostenibilidad social: centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos, y gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente educación y atención a personas en situación de dependencia.

No queda clar amb aquesta descripció si per exemple podria entrar la reparació del mur de l'IES de Santa Margalida, però sí que el ventall de possibilitats és bastant ampli, com per exemple:

 • Millores a la xarxa d'aigua potable de Santa Margalida per evitar fuites que actualment són molt i molt elevades.

 • Millores a les instal·lacions del centre de salut de Santa Margalida.

 • Millores a les instal·lacions esportives de Can Picafort.

 • Millorar l'enllumenat de Son Serra i Can Picafort amb criteris d'eficiència energètica (i tenguent en compte la contaminació lumínica).

Avui hem demanat al batle la convocatòria d'una junta de portaveus per tractar aquest tema, i esperem que aquest pic PP i CPU no enterrin 900.000 euros d'avall la plaça de la Vila com han fet amb el fons d'inversió local.

Preguntes presentades al darrer plenari

independents | 21 Octubre, 2009 22:39

Aquestes són les preguntes que presentàrem al passat plenari. L'equip de govern va dir que no contestaria les preguntes fins al proper ple ordinari (30 de novembre), així que en deixam aquí constància:

 1. Tenim informacions de que l'Ajuntament va llogar un bus per què un grup de gent anàs fins a Palma a veure l'espectacle "Hoy no me puedo levantar" el segon cap de setmana d'agost. S'ha fet càrrec l'Ajuntament d'aquest lloguer? Si és així: quins criteris segueix l'Ajuntament a l'hora de fer-se càrrec d'aquestes despeses i quina publicitat en fa?

 2. Té l'equip de govern cap planificació per acabar de realitzar les voravies que resten per fer al nucli de La vila?

 3. Respecte l'enderrocament de la casa c/ Doctor Grimalt – c/Antoni Maura, s'ha produït per ordre d'enderrocament de l'Ajuntament? Ho ha enderrocat el propietari? Ha mantengut l'equip de govern contactes amb la propietat per establir un aparcament al solar?

 4. Quin criteri segueix l'equip de govern a l'hora d'incoar les ordres de tancament de solars?

 5. Quines actuacions ha duit a terme l'Ajuntament respecte l'escrit dels Independents de 14 de setembre sobre la proliferació d'una plaga de rates a la zona dels dipòsits d'aigua de l'Avinguda Santa Eulàlia?

 6. Quin tipus de conveni, autorització o concessió té l'Ajuntament amb l'empresa GREPSA/MAYA per explotar la publicitat exterior del municipi? Quina duració té? Quines contraprestacions rep l'Ajuntament per aquesta concessió, autorització o conveni? I en tot cas còpia de l'acord de concessió, autorització o aprovació del conveni.

 7. En primer lloc constatar que en contra del que es va dir amb un principi, pareix que l'equip de govern ja ha convertit el contracte pel servei de manteniment de zones enjardinades de la Vila amb una despesa fixa més anual enlloc de tasques de suport puntual, augmentant la despesa corrent. En segon lloc, per quin motiu al concurs negociat pel servei s'ha convidat només a tres empreses i totes tres d'Inca?

 8. Hem pogut veure com empleats de l'empresa Tot Vidre treballaven al cementeri municipal el passa mes d'agost. Quin tipus de contracte ha fet l'Ajuntament per la instal·lació de vidrieres?

 9. Perquè a l'avinguda Josep Tries hi ha locals que paguen proporcionalment el doble que la resta per l'ocupació amb taules i cadires?

 10. No creu l'equip de govern, que l'actual estratègia de l'aula d'adults de no concretar els cursos que es faran ni el seu horari ni preu contribueix a desanimar la participació en aquests cursos?

 11. Creu adequat l'equip de govern invertir 900.000 euros en la reforma de l'entorn de la plaça de la Vila com ha decidit fer, quan hi ha molts d'edificis municipals, com ara les escoles de Can Picafort i Santa Margalida, o l'actual centre de salud de la Vila amb greus problemes de manteniment?

 12. Per quin motiu no s'ha duit a terme encara la inauguració de l'Escola Vella? Quin problema hi ha?

 13. Quins són els resultats de les darreres analítiques sobre l'aigua de consum humà dels tres nuclis?

 14. Perquè encara no se'ns ha fet arribar la documentació que venim demanat tant als plenaris, com per escrit reiterades vegades? A mode d'exemple:

  • Factures demanades per escrit el 5/11/2008 i el 21/1/2009

  • Quantitats recaptades i abonades per l'ajuntament en concepte d'infraccions de transit atès el conveni de col·laboració per la gestió d'expedients sancionadors amb Recaptació, demanat també per escrit el 5/11/2008 i el 21/1/2009.

  • Expedients de responsabilitat patrimonial demanat per escrit el 3/3/2009.

Demà divendres 9, Plenari Alternatiu a les 21:30

independents | 08 Octubre, 2009 11:59

Com ja vàrem fer els passats mesos, vista la decisió del batle i l'equip de govern d'incomplir els seus compromisos electorals i canviar els plens ordinaris per fer-los el dematí a les 10h, en lloc del vespre, els grups de l'oposició organitzarem un plenari alternatiu.

Serà demà divendres 9, a les 21:30 a la Casa de Cultura (ja que el batle ens ha denegat l'ús del saló de plens de l'Ajuntament).

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS