eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pgina o realitzar consultes o suggeriments aqu teniu la nostra: informaci de contacte

Hem fet una "Suma pel Canvi"

independents | 13 Mar, 2011 21:45

Benvolguts amics i simpatitzants,

Aquestes darreres setmanes els Independents hem estat en converses amb els membres de l'agrupació socialista del nostre municipi. Aquestes converses han fructificat amb un acord per formar una coalició que hem batiat com a "Suma Pel Canvi" amb la que ens presentarem les dues formacions Independents i PSIB-PSOE a les properes eleccions municipals. Aquest acord, suposarà que la coalició "Suma Pel Canvi" serà la força política major a les properes eleccions, amb possibilitats d'aconseguir formar una majoria a l'Ajuntament de Santa Margalida.

Evidentment la coalició només pot tenir un cap de llista, i com a part de negociació s'ha acordat que aquest serà el del PSIB-PSOE, Miquel Cifre, i qui vos escriu aquestes línies serà el segon de la coalició. També s'ha acordat que si la coalició aconsegueix la batlia aquesta es compartirà i serà els dos primers anys per el PSIB-PSOE i els dos darrers anys pels Independents.

Vull remarcar que és un acord entre dos partits, Independents i PSIB-PSOE, que es circumscriu a les eleccions municipals, i que la coalició "Suma Pel Canvi" no demanarà el vot autonòmic. En qualsevol cas, cada un dels partits demanarà el vot a les eleccions autonòmiques per qui cregui més convenient.

Antoni Reus

Portaveu dels Independents.

 Anagrama Suma Pel Canvi

Vine al foguer dels Independents!

independents | 03 Febrer, 2011 10:47

Dissabte, dia 12 de febrer, a partir de les 21:00,

Vine al fogueró dels Independents!

Tot el poble està convidat.

Lloc: a Santa Margalida, cap de cantó del C/Industria i el C/ de Sa Capella (veure mapa)

(Veure l'esdeveniment a FaceBook)

Sobre el catleg municipal de patrimoni

independents | 02 Febrer, 2011 17:11

Avui Ultima Hora i Diari de Balears recullen la desestimació per part del Consell de Mallorca del catàleg de bens patrimonials de l'Ajuntament de Santa Margalida.

(Diari de Balears) El patrimoni de Santa Margalida està en perill
Tots els elements del catàleg municipal, a excepció dels BIC i de les restes arqueològiques, queden sense protecció

(Última Hora) El patrimonio histórico artístico de Santa Margalida se queda sin protección
El Consell rechaza definitivamente el Catálogo de Bienes presentado por el Ajuntament tras hallar deficiencias graves

El catàleg de patrimoni segueix la següent elaboració: 

  1. S'elabora una relació dels bens (edificis, jaciments arqueològics, monuments ...) i es definiex quin grau de protecció tenen (tot l'edifici, només la façana, determinada tipologia). En el cas de Santa Margalida, aquesta tasca la va fer l'equip redactor de les normes subsidiàries.
  2. S'aprova incialment per part del plenari, i s'exposa al públic un mes per que puguin fer al·legacions. També s'aprova una moratoria de màxim dos anys, en la que no es poden fer obres que vagin contra el catàleg.
  3. Es resolen les al·legacions, i el plenari fa una aprovació provisional i l'envia al Consell de Mallorca.
  4. El Consell o bé l'aprova definitivament, o bé l'aprova amb prescripcions que han de ser corregides per l'Ajuntament o bé el denega si considera que el catàleg té massa deficiències.

I a continuació, un cronograma dels darrers 6 anys (les dates, encara que no ho sembli són correctes):

 

10-10-2005 Aprovació inicial del catàleg de patrimoni al plenari.

 

01-11-2005 Exposició pública al BOIB. Inici de la suspensió per 2 anys d'obres contràries al catàleg.

 

01-12-2005 Finalització període d'exposició pública

 

14-08-2006 Pregunta al plenari:

Per quin motiu encara no s'ha duit a aprovació provisional el catàleg de patrimoni que es tramitava conjuntament amb les Normes Subsidiàries? Quins problemes resten per resoldre?

El Sr. batle li respon que estan pendents de resoldre dues al·legacions; una d’INESTUR, referida a Son Real, i l’altra, la que acaba de mencionar el Sr. Ordinas referida a l’edifici de Can Feliciano. El Sr. batle indica que el setembre el sotmetran a aprovació.

 

11-12-2006 Pregunta al plenari:

El Sr. Reus demana quan s'aprovarà el catàleg de patrimoni. El Sr. Reus indica que ho va demanar el mes d'agost i que li respongueren que l’aprovació estava prevista per al setembre, i que ja n’han passat dos mesos, i no saben encara quan s’aprovarà.

El secretari infrascrit respon que, atès que ja s’han resolt les al·legacions presentades, només en resta una presentada pel Sr. Feliciano Fuster, per reprendre la tramitació.

 

01-02-2007 Renuncia d'Antoni Del Olmo i nomenament d'Aina Rodríguez com a batlessa.

 

12-02-2007 Plenari al plenari:

El Sr. Reus indica que torna a fer una pregunta presentada al passat plenari, que és com està la tramitació per a l’aprovació del catàleg de patrimoni, perquè en principi per l’agost els informaren que l’aprovació estava prevista per al setembre.

La Sra. batlessa li respon que encara no han rebut l’acta del darrer plenari.

El Sr. secretari informa que en una reunió amb l’equip redactor es va demanar que per l’equip redactor fos emès informe tècnic sobre una al·legació del Sr. Feliciano Fuster.

 

16-06-2007 Nomenament de Martí Àngel Torres com a batle.

 

01-11-2007 Finalització de la suspensió d'obres contràries al catàleg.

 

26-11-2007 Plenari al plenari:

El Sr. Reus demana si es fa feina en el tema el tema del catàleg de patrimoni.

El Sr. batle li respon afirmativament.

El Sr. Reus afirma que aqueix mes en va caducar l’aprovació inicial que es va fer fa dos anys, que estava pendent de resoldre al·legacions i que ara mateix cap dels elements que consten al catàleg de patrimoni està protegit, i que per tant considera que és més que urgent que es faci feina en el catàleg de patrimoni.

El Sr. Reus li demana si l’hi poden avançar qualque data de quan es resoldran les al·legacions.

El Sr. batle li respon que ara no perquè no se’n cuida directament ell, però que sap que s’hi està fent feina.

 

21-01-2008 El catàleg es tracta a una comissió informativa de l'Ajuntament.

 

28-07-2008 Pregunta al plenari:

Sr. Reus: Quina és la situació de la tramitació del catàleg de patrimoni.

Sr. batle: Pot ser vagi al proper Ple.

 

25-05-2009 Pregunta al plenari:

Després el mateix portaveu demana que sigui informat sobre quan està prevista l’aprovació del catàleg de patrimoni, que va anar a la comissió informativa el mes de gener de 2008.

El Batle contesta que està a punt.

El mateix portaveu demana quan es durà a ple.

El Batle respon dient que si no hi ha cap inconvenient, serà el proper ple.

 

18-11-2009 Petició per escrit dels Independents de que l'aprovació del catàleg es dugui a plenari.

 

27-05-2010 Consell de Mallorca envia als ajuntaments noves directrius per l'elaboració de catàlegs.

 

31-05-2010 Plenari: Aprovació provisional catàleg.

 

09-08-2010 Ajuntament remet catàleg de patrimoni al Consell de Mallorca.

 

28-01-2011 Denegació del catàleg per part del Consell de Mallorca d'acord amb la ponència tècnica.

 

Conclusions? La nostra és que hi ha hagut una clara manca d'interès per part de l'equip de govern a l'hora d'impulsar el catàleg.  D'altra banda també hem de dir que la ponència tècnica del Consell hauria pogut fer més i aprovar el catàleg amb prescripcions, i al manco una part ja hagués entrat en vigor.

Valoraci respecte la presentaci d'Entesa per Mallorca a Santa Margalida

independents | 13 Gener, 2011 15:31


Els Independents volem manifestar la nostra satisfacció pel fet que l'agrupació d'Entesa per Mallorca a Santa Margalida, hagi decidit donar suport al projecte municipal dels Independents, tal com feren al seu moment l'agrupació del PSM a Santa Margalida, com fan també els afiliats de la nova formació Iniciativa Verds, així com moltes altres persones del municipi, la majoria sense cap afiliació política, però que creuen en el nostre projecte polític municipal, i en la necessitat de que es produesqui un canvi al nostre municipi a les properes eleccions.

També volem recordar que els afiliats als Independents tenen llibertat per fer costat en l'àmbit autonòmic a la candidatura que considerin oportuna.

Dues curiositats que vrem saber al ple de dilluns

independents | 02 Desembre, 2010 19:38

Dues curiositats que vàrem saber al ple de dilluns:

L'Ajuntament paga a l'SGAE per les entrades gratuïtes d'en Carl Cox.

El passat més d'octubre l'Ajuntament va pagar uns 2600 euros a la SGAE, que va presentar una factura en concepte del 10% del valor de les entrades del concert de Carl Cox que era gratuït pels residents! És a dir, a part de la tarifa que va aplicar als promotors del concert pel 10% de les entrades que havia venut, a més va cobrar un 10% del valor teòric de les entrades que l'Ajuntament va distribuir entre els residents que ho sol·licitaren! (aquí podeu veure la “tarifa” aplicada per l'SGAE)

A part de que aquest pagament sigui molt qüestionable legalment, resulta curiós que l'equip de govern pagui aquesta factura de l'SGAE, quan reconeix que d'altres factures que presenta l'SGAE per espectacles que fa l'Ajuntament no les paga!

D'altra banda l'equip de govern encara no ha reclamat cap dels doblers que paga de més en concepte de “cànon digital” de la SGAE sobre els equips informàtics, fotocopiadores, impressores, ..., tal com va acordar el ple de març d'enguany a proposta dels Independents.

No hi ha cap paper de les reformes circulatòries de la Vila

De les reformes circulatòries que ha fet l'equip de govern a la Vila no hi ha cap paper: cap decret de batlia, ni cap acord de la junta de govern. Ni tant sols els informes de la policia estan per escrit. Tot està de paraula! Excepte els discos, clar.

Els Independents creim que això, no és ni transparent ni seriós. Creim que els informes i els acords s'haurien d'exposar al públic durant un termini per donar opcions a fer-hi reclamacions abans de fer cap canvi.

Resum de plenari d'ahir a l'Ajuntament de Santa Margalida

independents | 30 Novembre, 2010 19:12

Aquest és un resum dels principals punts que es tractaren al plenari d'ahir:

Prorroga del servei de subministrament d’aigua potable a Can Picafort i Son Serra.

Al maig de 2009 va acabar la concessió d'aigua potable a SOREA, que ja s'havia prorrogat fins al màxim. Acabades les opcions de prorroga, el servei hauria de revertir a l'Ajuntament per, explotar-lo municipalment o fer un concurs per una nova concessió.

Degut a la complexitat de l'assumpte, per determinar quines infraestructures i captacions formen part del servei i han de revertir a l'ajuntament, la falta d'acord amb aquest tema amb la concessionària (sobretot amb l'ús dels pous) i a la lentitud amb que es gestiona l'assumpte, s'han vengut realitzant tres prorrogues (quatre amb la d'ahir) forçoses de mig any, perquè l'adjudicatari segueixi presentat el servei (atès que es tracta d'un servei essencial que no es pot interrompre), fins que no es resolgui l'assumpte, i el servei reverteixi a l'ajuntament.

Com en les anteriors prorrogues, els Independents ens vàrem abstenir i vàrem criticar la lentitud de l'equip de govern a l'hora de resoldre aquest tema.

Proposta sobre la priorització de factures a petites empreses i autònoms, i registre de factures.

Es va aprovar la proposta que presentàrem els Independents per unanimitat.

Nova taxa per les empreses de telefonia mòbil.

En aquest punt podem dir que probablement gràcies a que el grup dels Independents ens vàrem revisar la taxa, l'ajuntament no haurà perdut uns 40.000 euros que fa comptes ingressar l'any que ve.

D'ençà de fa anys, els ajuntaments recapten per llei, una taxa sobre les empreses de serveis per l'ús que fan tant del subsòl com el vol, amb les seves xarxes (Telefònica, GESA, Ono ....).

Arran d'una recomanació de la Federació de Municipis, alguns ajuntaments han anat ampliant aquesta taxa per contemplar a més una taxa per les empreses de telefonia mòbil per l'ús que fan també del domini públic.

Aquesta taxa, que suposarà uns 40.000 euros d'ingressos per l'ajuntament, no entrarà en vigor fins a finals de gener, atès que ara s'ha d'enviar al BOIB, estar exposada al públic durant 30 dies hàbils, i publicar-se definitivament al BOIB.

Durant la Comissió Informativa els Independents ja vàrem advertir que atès que si no es diu el contrari les taxes periòdiques per llei es determinen dia 1 de gener (el que s'anomena meritació), així com estava redactada l'ordenança dubtaven que es pogués cobrar dins 2011 atès que per terminis era impossible que entràs en vigor abans de 1 de gener de 2011. Arran d'això, la taxa es va revisar i es va afegir una disposició que per l'any 2011 la taxa es meritaria a partir de l'entrada en vigor.

Proposta sobre la festa dels “Patos” de Can Picafort de UM.

La proposta anava encaminada a donar suport a una iniciativa que s'està tramitant al parlament, sobre les excepcions que permet la llei a les festes amb animals.

La llei actual, per una banda fa excepcions, permetent festes on hi ha tortura i mort de l'animal, com en el cas dels “Toros”, i d'altra banda no permet les demés a excepció de si tenen més de 100 anys i no suposen tortura, lesions o mort de l'animal. La proposta, a la que donàrem suport, és únicament canviar aquesta restricció de 100 anys, per una que digui, anteriors a 1950 i que no suposin tortura, lesions o mort de l'animal.

 

Els Independents demanam que es prioritzi el pagament a petites empreses i autnoms

independents | 23 Novembre, 2010 17:51

Els Independents vàrem presentar a la Comissió Informativa de l'Ajuntament de Santa Margalida, que es celebrà ahir dilluns, una proposta que es debatrà al proper plenari, en la qual demanam que s'adopti el criteri de prioritzar el pagament de factures a petites empreses i autònoms.

Hem de recordar que el Consell de Mallorca va aprovar el passat 11 de novembre un pla especial per ajudar als ajuntaments a sufragar despeses corrents, del qual corresponen 180500 euros a l'Ajuntament de Santa Margalida. Els Independents volem que aquests recursos extraordinaris de que disposarà l'ajuntament serveixin per ajudar a les petites empreses i autònoms locals que són més susceptibles de tenir problemes de liquiditat degut al context econòmic actual.

Sempre sense contravenir la normativa vigent, els Independents creim que és econòmicament i socialment justificable prioritzar el pagament de 50 factures de 1000 euros de petits proveïdors que una factura de 50000 euros de grans empreses de serveis.

D'altra banda els Independents també instam en aquesta proposta al compliment de les obligacions de la nova Llei 15/2010, de 5 de juliol, que obliga a les administracions locals a mantenir un registre de factures i a presentar informes trimestrals al plenari sobre el compliment dels terminis de pagament de l'administració. Els Independents creim que, a part de ser una obligació legal, és important des del punt de vista de la transparència en la gestió dels doblers públics.

El Consell de Mallorca donar 180.500 euros a l'Ajuntament per pagar factures

independents | 12 Novembre, 2010 16:43

Ho va aprovar ahir per unanimitat el Consell de Mallorca. Es tracta d'una ajuda extraordinària de 9 milions d'euros pels ajuntaments de Mallorca per pagar despesa corrent.

A l'Ajuntament de Santa Margalida per població li correspondrien 180.500 euros segons el repartiment que ha publicat el Consell de Mallorca

Evidentment, que el Consell de Mallorca ajudi als ajuntaments sempre és una bona notícia, però el que ens preocupa als Independents és que l'equip de govern s'aprofiti d'aquesta ajuda per eludir la seva responsabilitat d'austeritat.

Fins ara l'únic que ha fet l'equip de govern per reduir despesa (a part de la rebaixa per llei del sou del personal) va ser la retallada de sou dels càrrecs polítics.  

Poc esforç hem vist en reduir la despesa corrent, més bé al contrari, l'equip de govern recentment ha hagut d'incrementar en uns 20.000 euros diferents partides per pagar factures d'energia elèctrica d'edificis municipals on s'ha gastat molt més del que s'havia previst.

Així que benvingut siguin aquests doblers del Consell de Mallorca per poder pagar deutes als proveïdors, però aquest ajuntament nostre s'ha de posar les piles ja!

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 22  Segent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS