eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pgina o realitzar consultes o suggeriments aqu teniu la nostra: informaci de contacte

Els Independents critiquen que l'ajuntament encara pastelegi amb el mur de l'IES

independents | 09 Novembre, 2010 12:04

A punt d'acabar l'any, l'ajuntament encara no ha gastat cap dels 400.000 euros que va pressupostar a principis d'enguany dins el Pressupost General de 2010, per iniciar les obres necessàries per refer el mur de l'institut caigut a causa de l'esllavissament del talús.

Els Independents volem criticar una vegada més, que l'equip de govern no hagi actuat de manera decidida amb aquest cas. L'equip de govern s'ha limitat a suggerir que el problema podria venir d'una mala execució del mur quan es feren les obres de l'institut, o que la responsabilitat de la reparació hauria de ser compartida amb la Conselleria d'Educació.

El resultat de tot plegat és que d'ençà que caigué part del talús, a l'abril de 2009, la situació suposa un perill, i a més els al·lots pateixen un gran manca d'espai al pati. I no només es viu aquesta situació a l'IES, sinó també a l'escola Eleonor Bosch annexa a l'institut, on una part del pati també s'ha hagut de tancar.

Els Independents volem reiterar el nostre suport a l'equip de govern per reclamar davant qui sigui necessari si es determinen les responsabilitats, ja sigui la Conselleria, o els responsables de la construcció del mur, però creim que és irresponsable no donar una solució immediata a aquest problema.

Inauguraci de l'escoleta i com s'ha pagat

independents | 26 Octubre, 2010 11:04

Aquest divendres 29 d'octubre a les 19:00 s'inaugura l'Escoleta Infantil 0-3 anys de Santa Margalida.

Ja que pareix que als fulletons que reparteix l'Ajuntament sobre aquesta nova escoleta no apareix quin cost ha tengut la seva construcció ni com s'ha pagat, aquí vos donam les dades:

L'obra ha tengut un cost total de: 954.637,44 euros. Aquests doblers han estat aportats per:

 • Consell de Mallorca:  383.367,76 euro (40,16%)
 • Aj. de Santa Margalida: 349.269,68 euros (36,59%)
 • Govern de les Illes Balears: 222.000,00 euros (23,25%)

Els doblers del Consell de Mallorca han estat aportats mitjançant el Pla d'Obres i Serveis.

Els doblers del Govern de les Illes Balears  han estat aportats mitjançant el Pla per a l'Educació de la Primera Infància, a raó de 6.000 euros per plaça (37 places).

 

 

Bases del programa per 2011 i renovaci de l'executiva

independents | 18 Octubre, 2010 16:10

Aquest diumenge els Independents vàrem posar les bases del que serà el nostre programa per a les properes eleccions de 2011, i vàrem renovar l'executiva.

Pel que fa al programa aquest es basa en tres grans eixos que ens poden diferenciar de la resta de forces polítiques del municipi:

 • Descentralització de l'administració local

 • Participació ciutadana.

 • Sostenibilitat mediambiental i econòmica.

Aquests tres eixos han d'anar acompanyats d'una racionalització de la despesa, corregint la situació actual de malbaratement, i d'actuacions per dinamitzar l'economia del municipi.

Descentralització de l'administració local.

El municipi de Santa Margalida té tres nuclis urbans ben definits i a una certa distància un de l'altre: La Vila, Can Picafort i Son Serra de Marina. També hem de comptar les persones que viuen a les cases de foravila. En l'actualitat existeix una oficina municipal a Can Picafort però moltes de les gestions s'han de fer a les oficines de l'Ajuntament a la Vila.

La nostra proposta és apropar l'administració a la població i per això proposam dividir el municipi en tres districtes com existeixen a les grans ciutats, obrir una oficina municipal a Son Serra de Marina i tan aquesta com la ja existent de Can picafort que puguin actuar com oficines de districte on els residents d'aquests nuclis puguin efectuar les gestions pertinents sense haver-se de traslladar a la Vila.

Participació ciutadana.

En el municipi existeix poca coordinació entre entitats i manca relació entre entitats i ajuntament. La nostra proposta és fomentar les coordinadores d'entitats i fomentar l'associacionisme veïnal per a poder crear un Reglament de Participació Ciutadana i constituir Consells de Districte, i meses sectorials.

Tot això acompanyat de importants mecanismes de transparència de la gestió municipal.

Sostenibilitat medioambiental i econòmica.

Posam molta prioritat a la conservació del territori. En totes les àrees hi ha propostes d'estalvi energètic, sostenibilitat, conservació del paisatge, promoció d'un turisme compatible amb la conservació del medi...

Proposam també promocionar un altre tipus d'economia basada en el cooperativisme, l'intercanvi, el tercer sector. No proposam fer grans obres ni grans infraestructures sinó les necessàries i que siguin respectuoses amb el mediambient i econòmicament sostenibles.

En definitiva proposam un canvi en la manera de governar.

 

Pel que fa a l'executiva dels Independents, aquesta es va renovar i quedà conformada de la següent manera:

 • President: Antoni Reus

 • Secretari: Salvador Colomé

 • Representant grup municipal: Miquela Pomar

 • Tresorer: Miquel Salvà.

 • Vocals:

  • Martí Joan Forners

  • Joana Moll

  • Joan Malondra

  • Biel Rivero

  • Maria José Molina

  • Francisco Garcia

  • Mar Ribas

  • Pere March

Resum del plenari de dilluns: subvencions a l'esglsia i factures a dit

independents | 29 Setembre, 2010 14:51

Despús ahir dilluns hi va haver plenari a l'ajuntament de Santa Margalida. Entre d'altres temes, els més destacables varen ser els següents:

Nova subvenció amb la parròquia per ajudar a pagar les obres de l'església de Son Serra.

S'aprova una nova subvenció de 120.000 € (a raó de 12.000€ durant 10 anys), per pagar les obres que ha fet la parròquia a l'església de Son Serra per valor de 350.000 €.

Això suposa que entre subvencions per la construcció i manteniment d'edificis eclesiàstics l'ajuntament ha donat ja subvencions per valor de 760.000 €, entre església de Santa Margalida, rectoria i església de Can Picafort. Cal recordar que l'església és una entitat ja subvencionada pels convenis que té amb l'estat, amb la declaració de la renda dels contribuents que hi volen col·laborar, i recordem també, en el cas de Santa Margalida, pel Govern Balear, que al 2002 va aprovar una subvenció de 658.691 € per la restauració de l'església de Santa Margalida, i en el cas de Can Picafort va cedir els terrenys per la seva construcció.

En definitiva, els Independents creim que es tracta d'unes quantitats injustificades per l'ús que s'en fa i que a més coincideixen amb un moment de crisis econòmica, on l'ajuntament hauria de ser més caute a l'hora de concedir subvencions d'aquests imports.

Aprovades factures extrajudicials per valor de 356.000 €

Com en alters ocasions es va dur a aprovació per part del plenari factures que per diversos problemes de procediment no es poden pagar ordinàriament. En aquest article que férem l'any passat teniu una àmplia descripció de en que consisteix aquest procediment (reconeixement extrajudicial) i perquè s'ha de pagar factures de feines que s'han contractat sense seguir la llei.

Per part del batle hi l'equip de govern és va llevar importància a l'assumpte indicant que és un procediment que fan totes les administracions. I en part té raó, però els motius del reconeixement extrajudicial són diversos, i no tots són igual de greus. En particular volem destacar tres casos:

 • Llums de nadal de Can Picafort. A finals de 2009, es va renovar l'enllumenat de nadal de Can Picafort. La mateix empresa ha presentat tres factures que sumen més de 18.000 € (límit que marca la llei), per tant no es podia contractar directament sinó que s'havia d'haver fet un concurs o procediment negociat en lloc d'adjudicar-ho a dit, per obtenir així un millor preu.

 • Escoleta de Son Serra. L'ajuntament va agafar una empresa que donas un servei de escoleta a Son Serra de Marina. Aquesta empresa factura, sense cap contracte, 2699 € mensuals a l'Ajuntament. Això suposa bastant més de 18.000 € anuals i per tant s'hauria de fer un concurs, en lloc d'una adjudicació a dit com s'ha fet. A més aquest fet ja es va advertir per part dels serveis jurídics municipals quan es varen aprovar factures dins l'any passat.

 • Projecte d'obertura d'un carrer. A finals de la legislatura passada, essent batle Antoni Del Olmo, aquest va encomanar un projecte d'obertura d'un carrer (una travessia del c/ Miquel Ordines al c/Clavet) a un enginyer de confiança. A l'abril de 2007 aquest va entregar una factura de més de 14.000 € (en aquell moment no es podia adjudicar directament més de 12.000 €), que va ser signada per Miquel Ordines. Es tracta d'un projecte que ni tant sols està visat (requisit de qualsevol projecte dins una administració), i que no ha revisat cap tècnic municipal. Dilluns, més de tres anys després, es va dur a aprovació aquesta factura, sense que l'equip de govern es plantejàs demanar cap tipus d'explicació ni exigir responsabilitat als implicats en aquell moment.

Podeu veure el llistat de factures aprovades aquí.

Pla de serveis socials 2010-2013

Es va aprovar el pla de serveis socials 2010-2013, un instrument necessari dins la nova legislació en matèria de serveis socials.

Per part dels Independents vàrem recolzar que s'aprovàs el pla, ja que és necessari, però hi vàrem fer una sèrie d'observacions:

 • Les dades estadístiques que s'hi aporten sobre estructura de la població són incompletes.

 • Hi manca un estudi de la demanda dels serveis actuals, essencial per poder-ne fer una previsió de les necessitats futures.

Podeu descarregar el pla aquí.Concurs de l'Escoleta d'Educaci Infantil de Santa Margalida

independents | 03 Agost, 2010 12:47

Ja s'ha publicat al BOIB el concurs per la gestió del servei d'Escoleta Infantil de Santa Margalida.

Podeu trobar tota la informació al web de l'Ajuntament.

Hi ha fins dilluns 16 d'agost per presentar-hi ofertes.

Cal recordar que com comentàvem a una nota anterior els plecs contenen una clàusula que obliga al adjudicatari ha contractar dues persones que actualment treballen a la guarderia de Ca Ses Monges de La Vila. Aquesta clàusula és il·legal segons l'informe jurídic dels plecs i probablement serà objecte de recurs.

Del frum de l'Agenda Local 21 de dem i el tema de l'aigua

independents | 27 Juliol, 2010 19:43

L'Ajuntament de Santa Margalida ha convocat per demà dimecres un Fòrum Ciutadà de l'Agenda Local 21, al Casal de Cultura Joan Mascaró i Forners (Escola Vella).

 

Un dels temes que s'hi tractarà a l'apartat Bens naturals comuns és la gestió de l'aigua. I just d'aquest tema, de la gestió de l'aigua, vàrem presentar una proposta al plenari d'ahir, i que vàrem argumentar amb dades del prediagnòstic de l'Agenda Local 21 que ha realitzat l'Ajuntament. És aquesta:

Que el passat 20 de juliol de 2010, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la declaració d'interès autonòmic pel projecte de camp de golf de Son Bosc al terme municipal de Muro.

Que el projecte de camp de golf contempla l'ús de les aigües de la depuradora Muro-Can Picafort, que actualment tenen depuració terciària i s'aboquen a pous d'infiltració a la zona de Son Real.

Que actualment la situació de l'aqüífer de la Marineta dins el terme de Santa Margalida està en una situació molt delicada, i amb risc de salinització com recull el Pla Hidrològic de les Illes Balears o documents municipals com el prediagnòstic de l'Agenda Local 21 de Santa Margalida, on a la pàgina 47/48 esmenta: “La transmissivitat és molt elevada sobre tot al tram central, entre els torrents de Son Real i Na Borges, al terme municipal de Santa Margalida. Qualsevol excés en les extraccions, qualsevol desequilibri en el balanç, sigui per causes naturals o artificials, pot provocar una forta entrada d’aigües marines. Aquesta entrada no trobarà cap impediment per ocupar tota la unitat, ja que la unitat és uniforme i no hi ha cap sector impermeable que pugui protegir els aqüífers. La presència de punts d’intrusió marina mostren la situació d’equilibri delicat de l’aqüífer. S’han de controlar molt rigorosament els cabals d’extracció, per no afavorir la salinització de la unitat. En conclusió, es tracta d’una unitat molt delicada”. El mateix document apunta com a uns dels punts febles de la Gestió de l'Aigua a la pàgina 68, que “L’aigua de xarxa de Can Picafort té una concentració de clorurs i conductivitat elevades i en augment”. De fet els anàlisi de l'aigua potable de la xarxa de Can Picafort, fins hi tot en cicles d'absència de sequera com l'actual, presenten valors per damunt dels recomanats de clorurs (250 mg/l), i s'ha arribat a valors molt més elevats (de fins a 870 mg/l).

Que respecte l'EDAR de Muro-Can Picafort, el prediagnòstic de l'Agenda Local 21, a la pàgina 62 apunta: “L’EDAR dóna un tractament terciari a l’aigua rebuda. Les aigües depurades són infiltrades a l’aqüífer mitjançant quatre pous. Aquests pous d’infiltració estan registrats a la DGRH i ajuda a la NO salinització dels aqüífers.”, i recull també a la pàgina 67 com a punts forts respecte la Gestió de l'Aigua: “La infiltració a Son Real atura la salinització”.

Que una de les recomanacions recollida tant al prediagnòstic de l'Agenda Local 21, com al nou Pla Hidrològic de les Illes Balears és la reubicació dels actuals pous d'infiltració, allunyant-los de la costa per tal que siguin més efectius contra la intrusió salina.

Que de tots aquests fets s'extreu que la desaparició de gran part d'aquest cabdal infiltrat, pel seu ús al golf de Son Bosc afectarà negativament a l'equilibri de l'aqüífer, empitjorant la situació a mig termini dels pous de proveïment de Can Picafort, actualment ja amb excés de clorurs. De fet en termes similars ja s'expressà l'Ajuntament a l'informe que va remetre el 7 de setembre de 2007 sobre l'emissari submarí de la nova depuradora de Can Picafort.

Que la salinització d'aquests pous emprats al servei d'aigua potable i que actualment l'Ajuntament intenta recuperar dins el procés de reversió de la concessió del servei a Can Picafort, suposarà un perjudici important per l'Ajuntament, i pel conjunt d'habitants de Can Picafort, donat que el proveïment d'aigua a Can Picafort dependrà directa o indirectament de l'ús de l'aigua provinent de la dessaladora d'Alcúdia, aigua que tendrà un cost de distribució molt més elevat que l'actual. Si el cost d'extracció està entorn dels 0,10 euros per tona, l'aigua de dessaladora pot tenir un cost de producció entorn d'1 euro.

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

 • L'Ajuntament de Santa Margalida rebutja la declaració d'interès autonòmic del golf de Son Bosc per part del Parlament de les Illes Balears, per ser perjudicial pels interessos de l'Ajuntament i pel conjunt de la població.
 • Remetre aquest acord al Parlament de les Illes Balears.

La proposta però no s'aprovà ...

Resum del plenari d'avui

independents | 26 Juliol, 2010 17:04

Publicam un resum del que ha donat de sí el plenari d'avui de casi 5 hores

Començam destacant les propostes que havíem presentat els Independents

El plenari d'avui s'ha aprovat per unanimitat la proposta dels Independents per intentar dinamitzar els mercats introduint la possibilitat de que els venedors de productes típics de temporada, que havien desistit de venir perquè havien de pagar una quota per tot l'any, es puguin acollir a un sistema de pagament mensual o trimestral.

D'altra banda s'ha rebutjat la proposta dels Independents d'iniciar l'ordenança que regula l'Impost de Bens Immobles (IBI) per permetre el fraccionament del pagament amb bonificacions per domiciliació, i la bonificació dels habitatges amb sistemes d'aprofitament d'energia solar.

La proposta que vàrem presentar sobre mantenir el consens que hi ha hagut des de l'inici de la democràcia fins ara de tots els partits que han passat pel govern balear respecte a la denominació, i foment de la llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears, i ara qüestionada per algunes veus dins el Partit Popular s'ha aprovat amb els vots favorables de Independents, UM i PSOE i l'abstenció de PP i CPU.

No s'ha aprovat la proposta de rebutjar la declaració d'interès autonòmic de Son Bosc que hem presentat d'urgència els Independents, a pesar de que hem documentat la proposta amb tot un seguit de dades del propi prediagnòstic de l'Agenda Local 21 de l'Ajuntament. En aquest cas hi hem votat a favor Independents i PSOE, PP i CPU han votat en contra i UM s'ha abstès.

Altres punts que s'han tractat

També s'ha debatut el plec de condicions que regiran el concurs per gestionar l'escoleta municipal 0-3 de Santa Margalida. Cal dir que els Independents varem ser l'únic grup que ens vàrem oposar a la forma de gestió mitjançant concessió administrativa, proposant la gestió directe del servei. Però un cop al darrer ple la majoria va aprovar la forma de gestió per concessió, hem col·laborat a les reunions per definir els plecs de condicions. Si bé no hem pogut donar finalment suport als plecs perquè l'equip de govern, amb informe contrari de secretaria ha decidit incloure una clàusula als plecs que suposa que l'adjudicatari haurà de contractar un determinat personal que actualment treballa a la guarderia de Ca Ses Monges. De cap manera volem dejectar aquests persones, però l'Ajuntament de cap manera pot imposar a l'adjudicatari de l'escoleta que hagi de contractar un determinat personal d'una altre empresa! com bé recull l'informe de secretaria.

D'altra banda també s'han aprovat els dos dies festius locals per l'any 2011, que seran, per Santa Margalida i Son Serra: 20 juliol (Santa Margalida) i 5 de setembre (dilluns de la Beata); per Can Picafort: 17 gener (Sant Antoni) i 5 setembre (dilluns de la Beata).

També s'han debatut altres temes com la situació de les platges o l'anàlisi d'expedients d'infracció urbanística a petició de UM.

Els Independents critiquen la declaraci d'inters autonmic del golf de Son Bosc i alerten dels perjudicis que suposar sobre l'abastiment d'aigua a Can Picafort.

independents | 22 Juliol, 2010 12:00

El projecte suposa una continuació de les polítiques insostenibles de PP i UM, atemptant contra el mediambient per afavorir interessos privats. A més, l'ús que pretén fer de les aigües de la depuradora de Muro-Can Picafort, que actualment s'infiltren per aturar l'entrada d'aigua de la mar i evitar la salinització de l'aqüífer, suposarà que amb uns anys el preu de l'aigua potable es multipliqui per 10 a Can Picafort. Per això demanarem a l'Ajuntament de Santa Margalida que s'oposi al projecte.

Els Independents manifestam el nostre malestar i preocupació per la declaració d'interès autonòmic del golf de Son Bosc en el terme municipal de Muro per part del Parlament de les Illes Balears amb els vots de PP i d'UM. Aquestes dues forces polítiques, conservadores i de centre dreta, aposten clarament per un turisme poc sostenible i a la vegada elitista en lloc d'apostar per un turisme alternatiu respectuós amb el mediambient, com és el turisme ornitològic actualment en expansió.

No podem compartir que sigui declarat d'interès autonòmic un projecte amb el quals els únics beneficiaris són les empreses privades, sense importar les agressions que causen al paisatge i la fauna de la zona, tenguent en compte a més la proximitat del parc natural de s'Albufera, considerat espai d'interès ornitològic.

A més a més, aquest projecte suposarà, de realitzar-se, un gran perjudici per Can Picafort a mig termini, degut a l'ús que pretén fer de les aigües depurades de la EDAR de Muro-Can Picafort. Aquestes aigües terciàries actualment s'aboquen a pous d'infiltració a la costa i contribueixen a aturar la intrusió salina, és a dir, l'entrada de l'aigua de la mar a l'aqüífer. El delicat estat de l'aqüífer degut a la intrusió salina és un fet àmpliament acceptat i recollit a diversos estudis, al Pla Hidrològic de les Illes Balears, i al mateix prediagnòstic de la Agenda Local 21 de Santa Margalida, com ho és també la contribució de l'abocament de l'EDAR a aturar aquesta entrada. Si desapareix aquesta infiltració l'única alternativa per l'abastiment de Can Picafort serà l'aigua de la dessaladora d'Alcúdia. Si els preus actuals de la tona d'aigua a Can Picafort poden estar entorn dels 0,10 euros, la tona d'aigua dessalada es pot situar entorn de 1 euro, el que suposarà que el preu de l'aigua que paguen les famílies i negocis de Can Picafort pugui arribar a multiplicar-se per 10.

Per aquests motius, a la sessió plenària del proper dilluns els Independents presentarem una moció d'urgència perquè l'Ajuntament de Santa Margalida es posicioni en contra de la declaració d'interès autonòmic per part del Parlament.

Els Independents demanam també al Govern de les Illes Balears que intercedeixi davant el Ministeri de Medi Ambient i la Comissió Europea perquè agilitzin la tramitació de l'acord aprovat pel Consell de Govern de 9 de juliol d'iniciar el procés d'ampliació de la Zona d'Especial Protecció per a les aus (ZEPA) de s'Albufera degut al seu valor ornitològic.

 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21 22  Segent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS