eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

Els Independents hem presentat la moció contra l'aplicació del cànon digital a l'Ajuntament de Santa Margalida

independents | 16 Març, 2010 22:00

D'ençà que al 2006 es va modificar la llei de propietat intel·lectual es va establir el pagament d'una compensació equitativa a tots els aparells i suports que permeten la reproducció i emmagatzemament d'obres d'autor, per exemple: impressores, fotocopiadores, CD-R, DVD-R, discs durs externs, ...., l'anomenat cànon digital o cànon de la SGAE, i es basa en la suposició que aquests aparells o suports s'empraran per fer còpies d'obres.

Aquesta aplicació indiscriminada, àmpliament qüestionada, és encara més absurda en el cas dels ajuntaments que també estan sotmesos al pagament d'aquest cànon pels aparells que empren pel seu funcionament.

El grup dels Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà va ser el primer que fa uns mesos va presentar una moció contra l'aplicació d'aquest cànon, tot i que encara no s'ha arribat a aprovar. El passat 28 de gener l'Ajuntament de Pollença es va convertir en el primer ajuntament de l'estat espanyol en aprovar una moció contra aquest cànon, proposada en aquest cas pel grup d'Alternativa per Pollença. Recentment també l'Ajuntament d'Inca ha aprovat aquesta moció a proposta del Bloc.

Per el proper plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida de 29 de març els Independents hem presentat també aquesta proposta contra l'aplicació del cànon:

“El Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, va introduir el pagament d’una compensació equitativa sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb l’objectiu de compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixaran de percebre per raó de l’expressada reproducció. És el que s’ha conegut com a cànon digital o cànon de la SGAE, i que suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzemament de documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc).

El cànon digital és un cost afegit que s’ha de pagar independentment de si el material adquirit s’utilitza o no per a la reproducció privada de material subjecte a drets de propietat intel·lectual. És per això que la seva aplicació indiscriminada resulta jurídicament problemàtica i ha estat objecte de contestació per part de molts de sectors socials. En el cas de les administracions públiques, la presumpció d’utilitzar els suports i aparells per copiar obres amb drets de propietat intel·lectual resulta especialment costosa i inadequada.

Cal tenir en compte que hi ha hagut sentències que han ordenat la devolució del import del cànon, quan s’ha acreditat que el suport s'ha emprat per a una altra finalitat diferent de la reproducció d'obres d'autors, que constitueix la causa de tributació. Així mateix, existeixen autos prejudicials al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en els quals s'interroguen sobre la legalitat de l'aplicació indiscriminada d’aquest cànon.

Amb tot, l'article 25 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual ja estableix que el Govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon quan quedi suficientment acreditat que el destí o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la reproducció prevista a l’article 31.2 (còpia privada d’obres d’autor).

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

  1. Sol·licitar al Govern espanyol l’exempció del pagament de la compensació equitativa que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per a l’adquisició d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia i emmagatzemament de documents.

  2. Instar al Govern espanyol a modificar el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, per tal que les administracions públiques quedin excloses del pagament de la compensació equitativa.

  3. Iniciar totes les accions necessàries per tal de reclamar a les empreses proveïdores la quantitat abonada en concepte d'impost (compensació equitativa) establert pel Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per a tots aquells suports i unitats de còpia que ha adquirit aquesta corporació d'ençà que l'esmentat impost s’aplica al preu dels productes.”

Els Independents hem demanat informació sobre l'estat del talús de l'Institut

independents | 15 Març, 2010 18:29

Els Independents hem enviat un escrit avui a l'Ajuntament de Santa Margalida sol·licitant que els tècnics que hagin participat amb l'avaluació de l'estat del talús o marge de l'Institut informin al plenari sobre els estudis realitzats.

Els Independents consideram crítica la situació del talús de l'Institut pel greu problema de seguretat que suposa. A més el mur podria arribar a posar en perill elements patrimonials com el Molí d'en Cifre (Fitxa EE-2 del Catàleg de Patrimoni).

Per això els Independents volem que també s'informi sobre el risc potencial d'enderrocaments i despreniments de terra del turó.

Els Independents proposam un pla per millorar els carrers

independents | 04 Març, 2010 07:00

Els Independents som conscients que aquesta és una època de dificultats econòmiques i que, per això, l’Ajuntament de Santa Margalida ha de fer front a les despeses més urgents. N’hi ha que ho són per l’ús quotidià, com els carrers, camins i altres vies públiques. A hores d’ara, a tot el municipi, i especialment en les vies més transitades, es troben nombrosos clots, com també s’hi pot observar la pèrdua de part del paviment. Això és la causa de problemes de circulació, de desperfectes en els vehicles i d'un risc important d’accidents. És el cas per exemple de carrers com Enginyer Felicià Fuster del nucli de la Vila o el carrer Elcano a Can Picafort.

És per això que els Independents proposam a l’Ajuntament que faci un inventari de les vies que es troben en mal estat i que faci una planificació de les accions que s’han de dur a terme a fi de reparar l’estat de les vies públiques, prioritzant les més transitades o aquelles que es trobin en pitjors condicions. Encara que aquestes actuacions s'hagin de dur a terme a mig i llarg termini és imprescindible la realització d'una priorització per evitar suspicàcies i garantir que es segueixen criteris objectius.

D'altra banda pensam que és un desbarat i un absolut despropòsit que l’Ajuntament es dediqui a dur a terme accions d’embelliment d’una necessitat que, com a poc, és més que dubtosa, mentre els ciutadans tenen problemes de trànsit i fins i tot riscs d’accidents.


Carrer Elcano 

Aprovat el pressupost de 2010

independents | 12 Febrer, 2010 16:23

Ahir hi va haver plenari a l'Ajuntament de Santa Margalida per l'aprovació del pressupost de 2010. El més positiu és que inclogui ja una partida de 400.000 euros per la reparació del mur de l'institut. Els Independents érem més partidaris de que aquesta reparació s'assumís amb els doblers del nou Fons Estatal perquè ara ja es podrien estar licitant les obres.

El més negatiu és que l'Ajuntament segueix amb la mateixa tònica dels darrers anys, de subcontractar cada vegada més serveis a pesar de que augmenta la partida de personal. Ara mateix hi ha fins a 8 places de funcionari de la brigada d'obres pressupostades però no cobertes, i mentrestant es contracta una empresa pel manteniment de carrerasses que suposa 53.000 euros més anuals.

Enguany hem arribat al nivell que els recursos ordinaris de l'Ajuntament no basten per fer front a tots els compromisos. Cada any l'Ajuntament fa un crèdit d'entorn de 1 milió d'euros per fer front a les inversions previstes. Enguany un part d'aquest crèdit, entorn a 90.000 euros, no es farà servir per inversions, sinó que anirà destinat al capítol de transferències de capital, on es paguen els convenis que es feren el seu moment per finançar la gespa dels dos camps de futbol, i les obres de les esglésies de La Vila i Can Picafort, a les que s'afegeix ara les de Son Serra, amb 12.000 euros anuals durant 10 anys. És com fer un crèdit per pagar un altre crèdit.

Mentrestant, a pesar de la difícil situació, no hi ha cap gest per part de PP i CPU de reduir el nombre de regidors amb dedicació exclusiva (6) o el nombre de càrrecs de confiança (11).

Vine al fogueró dels Independents!!

independents | 08 Febrer, 2010 18:40

Dissabte, dia 20 de febrer, a partir de les 21:00,

Vine al fogueró dels Independents!

Tot el poble està convidat.

Lloc: a Santa Margalida, cap de cantó del C/Industria i el C/ de Sa Capella (veure mapa)

(Veure l'esdeveniment a FaceBook)

Elecció de jutge de pau substitut

independents | 03 Febrer, 2010 18:14

El passat 26 de gener es va iniciar el procediment per elegir el nou jutge de pau substitut de Santa Margalida. Hi ha fins dia 18 de febrer perquè els interessats presentin sol·licitud al registre de l'Ajuntament de Santa Margalida.

L'anunci al BOIB: http://boib.caib.es/pdf/2010012/p208.pdf

Informació sobre la funció dels jutges de pau: http://www.euskonews.com/0454zbk/gaia45401es.html

Polèmic canvi de sentit a la circulació de Son Bauló

independents | 28 Gener, 2010 20:46

L'equip de govern ha decidit canviar la circulació a l'urbanització de Son Baulo. Avinguda Diagonal deixa de ser de dos sentits per permetre només el sentit d'entrada cap a Son Bauló, mentre que Ronda de la Pleta passa a ser només de sortida.

Els Independents demanarem explicacions a l'equip de govern sobre en quins estudis o informes s'han bassat per realitzar aquest canvis, donat que a priori el trobam molt poc encertat ja que suposa que molt de transit de sortida de Son Bauló que actualment té Avinguda Diagonal és desviarà pels carrers més residèncials com Ronda de la Pleta.

(podeu veure més imatges fent click a la foto)

Passat demà divendres 29, Plenari Alternatiu a Can Picafort a les 21:00

independents | 27 Gener, 2010 16:13

Com ja vàrem fer els passats mesos, vista la decisió del batle i l'equip de govern d'incomplir els seus compromisos electorals i canviar els plens ordinaris per fer-los el dematí a les 10h, en lloc del vespre, els grups de l'oposició organitzarem un plenari alternatiu per parlar de les decissions que s'adopten als plenaris de l'Ajuntament.

Serà passat demà divendres 29, a les 21:00 al Centre Cívic de Can Picafort.

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21 22  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS